اگر تأمین کننده نتواند کالاهای خود را در زمان مقرر حمل کند یا کیفیت محصول استانداردهای قرارداد شما را برآورده نکرد، فروشگاه مبلغ پرداخت شده شما را بازپرداخت خواهد کرد.

برای دریافت کامل خدمات

  • ۱ قبل از اقدام برای انجام فرایند چاپ با مشاورین ما از لحاظ فنی فایل خود را ارسال کنید
  • ۲ در صورتیکه فایل شما در بخش فنی تایید نشد به بخش طراحی مراجعه و پردازش لازم را انجام دهید.